Röntgen Cihazı – Röntgen Nedir ?

GÖRÜNTÜLEME VE RÖNTGEN
Direk röntgenografi çekimleri ve kontrastlı çekimlerden İVP (İntravenöz Pyelografi) tetkiki yapılmaktadır.

RÖNTGEN NEDİR?
Görüntüleme ünitemizde konvansiyonel röntgen cihazı kullanılmaktadır. Konvansiyonel röntgende hastayı geçen x ışınları doğrudan gümüş bromür emülsiyonu taşıyan röntgen filmi üzerine düşürülerek fotografik bir görüntü elde edilir. Bu incelemede iyonizan radyasyon kullanılır. Radyasyon, atomlardan enerji salınmasıdır. Bu salınma elektromanyetik titreşimler şeklinde olursa X ışınları oluşur. Üzerinde görüntü oluşmuş röntgen filmine radyografi veya röntgenogram denir. Radyografi ya incelenecek bölgeden doğrudan X ışını geçirerek (direkt-düz radyografi) veya incelenecek yapının içine veya çevresine; kontrast madde verdikten sonra X ışını geçirerek (kontrastlı radyografi) yapılır.Görüntüleme ünitemizde direkt röntgenografi çekimi ve kontrastlı çekimlerden İVP (intravenöz Pyelografi) tetkiki yapılmaktadır.

RÖNTGEN İLE HANGİ ÇEKİMLER YAPILABİLİR?

Röntgen, kemik yapılar, akciğerler, göğüs, sindirim sistemi ve üriner sistemin incelenmesinde kullanılır. Düşük doz verilerek yumuşak doku incelemeleri de yapılabilir.RÖNTGEN CİHAZININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Röntgen cihazı, içerisine film kaseti yerleştirilebilen büyük düz bir masa, masanın üzerinde hareket ettirilebilen X-ray tüpü, masanın uç tarafında, ayakta yapılan çekimler (Akciğer grafisi vb.) için kullanılan ve içine film kaseti konulan statif levhası ve çekim dozlarının ayarlandığı kumanda panelinden oluşur.RÖNTGEN ÇEKİMİNE GELİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

 • Gebe ve gebelik şüphesi olan durumlarda çekim ertelenmeli veya hasta kendi doktoruna danışmalıdır.
 • Çekimin yapılacağı bölgeye göre takılar, gözlük veya metal objeler çıkarılmalıdır.
 • Akciğer veya kemik yapıların çekimi için önceden hazırlık gerekmez
 • İVP ve direkt üriner sistem çekimlerinden önce mutlaka randevu alınmalı ve gereken hazırlıklar öğrenilmelidir.

 

RÖNTGEN CİHAZLARI ve FİZİK PRENSİPLERİ  3
X-IŞINI CİHAZLARININ TEMEL YAPISI
 1. İstenilen kalite (enerji) ve miktarda x-ışınının istenilen süre boyunca elde edilmesidir.
 2. Cihazlar inceleme yapılacak organ veya bölgelere göre veya inceleme çeşidine göre değişik şekil, büyüklük ve güçte üretilirler.
X-IŞINI CİHAZININ TEMEL KISIMLARI
 1. X-ışını tüpü
 2. Kontrol konsolü
 3. Yüksek voltaj jeneratörü
X-IŞINI TÜPÜ
 1. X-ışını tüpü, televizyon tüpleri gibi, elektron iletimini sağlayan bir vakum tüpüdür.
 2. X-ışını tüpünün temel görevi hızlı hareketi sağlanan elektronların kinetik enerjisinin bir kısmını elektromanyetik enerji çeşidi olan x-ışınına dönüştürmektir.
X-IŞINI TÜPÜ  ÖZELLİKLERİ
 1. Tüpün camı yüksek ısıya dayanıklıdır.
 2. 20-35 cm uzunlukta ve 15 cm çapındadır.
 3. Vakumlu olması uzun ömür ve etkili x-ışını üretilebilmesi için gereklidir.
 4. Tüpün negatif tarafını katot, pozitif tarafını ise  anot oluşturur.
 5. Yaklaşık 5 cm2’lik bir tüp penceresi vardır.
 6. Çevreye gereksiz x-ışını yayılımını önlemek için tüp kurşun koruyucu (haube) içine yerleştirilmiştir.
KORUYUCU METALİK MUHAFAZA  1
•Röntgen tüpünün en dışında yer alan metalik kılıftır.
•Belli başlı görevleri;
 1. Fazla radyasyonu absorbe etmek,
 2. Elektrik şokunu engellemek,
 3. Yüksek ısıyı absorbe ederek çevre ortama yaymak
 4. Cam tüpe mekanik koruma sağlamaktır.
KORUYUCU METALİK MUHAFAZA  2


 1. Anodda oluşan x-ışınları isotopik olarak yani her yöne dağılırlar.
 2. Kullanılmak istenen ışın, cam tüp ve metalik muhafazanın penceresinden geçen ışın demetidir.
 3. Diğer yönlere dağılan primer ve sekonder radyasyon metalik muhafaza tarafından absorbe edilerek kullanıcı ve hasta fazla radyasyondan korunur.
KORUYUCU METALİK MUHAFAZA  3
 1. Uygun üretilmiş muhafazada, röntgen tüpü maksimal akım ve potansiyel ile çalıştırıldığında bir metre mesafedeki sızıntı radyasyon 100 mR/saat’ten az olmalıdır.
 2. Metalik muhafazada yüksek gerilim kablolarının topraklanmasını sağlayan bağlantılar mevcut olup kullanıcıyı elektrik şokundan korur.
 3. Cam tüpe mekanik destek sağlayarak tüpün darbe ile zarar görme tehlikesini azaltır.
KORUYUCU METALİK MUHAFAZA  4
 1. Metalik muhafaza ve cam tüp arasında elektrik yalıtıcı ve termal yastık olarak ince yağ tabakası bulunur.
 2. Anodda oluşarak cam tüpe iletilen ısı, yağ aracılığı ile metalik muhafazaya oradan da dış ortama yayılır.
 3. Bazı tüplerde metalik muhafazaya fan yerleştirilerek soğuma hızlandırılmıştır.
KORUYUCU METALİK MUHAFAZA  5
 1. İncelemeler sırasında metalik muhafaza ellenmemeli ve tüpe pozizyon vermek için yüksek voltaj kablolarından çekilmemelidir.
CAM TÜP  1
 1. •20-25 cm uzunlukta, 15 cm çapta, vakumlanmış ve ısıya dayanıklı Pyrex camından yapılmıştır.
 2. Yaklaşık 5 cm2 büyüklükte ve daha ince camdan yapılı pencere kısmı bulunur.
 3. Pencereden hastaya yöneltilen x-ışını demeti geçer.
CAM TÜP  2
 1. Cam tüpün her iki yanına karşılıklı olarak anod ve katod yerleştirilmiştir.
 2. Katod ve anodun bağlantıları ile camın ısıyla genleşmesi birbirine yakın olup cam içinde vakumun ısınıp genleşme sonucu bozulmaması sağlanır.
KATOD
 1. X-ışını tüpünün negatif terminalidir.
 2. Katoda filaman adı da verilir.
 3. Gerçekte katodda filamanın yanısıra fokuslayıcı fincan ve bağlantı kabloları yer alır.
 4. Filaman 2 mm çapta, 1-2 cm uzunlukta tungsten bileşiğinden yapılı tel sargıdır.
TERMİONİK EMİSYON
 1. Filamandan yeterli miktarda akım geçirilirse tungsten atomlarının dış yörünge elektronları ısıya absorbe ederek metal yüzeyinden adeta kaynayarak hafifçe ayrılır.
 2. Bu olaya “termionik emisyon” adı verilir.
 3. Emisyon için filamanın en az 2200 oC’a ısıtılması gerekir.
 4. Tungstenin thorium bileşiği 3410 0C’da erir ve kolay buharlaşmaz.
ALAN YÜKÜ
 1. Filaman yüzeyinden ayrılan elektronlar yüzeyin hemen üstünde elektron bulutu oluştururlar.
 2. Negatif yüklü bu buluta “alan yükü” adı verilir.
 3. Alan yükünün negatif etkisi yeni elektronların filamandan ayrılmasını engeller.
 4. Bir süre sonra  filamandan ayrılan elektronlarla dönen elektronlar arasında denge oluşur.
TÜP AKIMI
 1. Katoddan ayrılan elektronlar oluşturulan potansiyel farkı ile anoda doğru hızlandırılır.
 2. Anoda akan eletronlar x-ışını tüp akımını oluştururlar ve bu akımın birimi miliamperdir.
 3. 1 Amper, 1 sn’de 1 Coulomb yani 6.25×1018 elektron yükünün akımıdır.
FOKUSLAMA FİNCANI  1
 1. Katoddan anoda hızlandırılan elektronlar negatif yükleri nedeniyle birbirlerini iterek saçılırlar.
 2. Bu saçılmayı engellemek ve elektronları  anodda belirli bir alana yöneltmek için filaman fokuslama fincanı denilen metalik bir yuvaya yerleştirilmiştir.
FOKUSLAMA FİNCANI  2
 1. Molibdenden yapılı fokuslama fincanının negatif potansiyeli filamanla eşit tutularak elektronların ince bir demet şeklinde targete fokuslanması sağlanır.
 2. X-ışını cihazı açıldığı zaman filamandan düşük bir akım geçirilerek filaman ısıtılır ve filaman yüksek ısı şokuna hazırlanır.
 3. Şutlama anında akım yükseltilerek termionik emisyon arttırılır ve istenilen tüp akımı sağlanır.
FİLAMAN
 1. Birçok x-ışını tüpünde yanyana yerleşitrilmiş çift filaman mevcuttur.
 2. Daha yüksek tüp akımları için büyük filaman kullanılır.
Kaynakça:
Röntgen Cihazı Powerpoint Sunusu
biyomedikalcihazteknolojisi.azbuz.com/blog/yazi/oku/5000000006835133/RONTGEN-CIHAZI
Ads

Bir önceki yazımız olan Röntgen Cihazının Bakımı Nasıl Yapılır ve Bakım İçin Ne Gibi Hazırlıklar Yapılmalıdır ? başlıklı makalemizde röntgen, Röntgen Cihazı ve Röntgen Cihazı Bakımı İçin Ne Gibi Hazırlıklar Yapılmalıdır hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın